TV& VIDEO

chương trình đào tạo

Thích giải mã các văn bản cổ thì học ngành gì?

Thích giải mã các văn bản cổ thì học ngành gì?

VTV.vn - Sở thích của em thích khám phá các văn bản cổ, những giá trị văn hóa trong quá khứ… và được tư vấn học ngành Hán Nôm. Vậy ngành Hán môn học như thế nào?