TV& VIDEO

chương trình mới

"60 phút mở": Nơi người trẻ nhìn xã hội dưới góc độ pháp luật và đạo đức

"60 phút mở": Nơi người trẻ nhìn xã hội dưới góc độ pháp luật và đạo đức

VTV.vn - Theo nhà báo Tạ Bích Loan, chương trình 60 phút mở sẽ là nơi những người trẻ nhìn nhận các vấn đề nóng trong xã hội dưới hai góc độ luật pháp và đạo đức.