TV& VIDEO

chương trình nghệ thuật đặc biệt

THTT Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Hà Nội niềm tin và hy vọng

THTT Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Hà Nội niềm tin và hy vọng

Hà Nội niềm tin và hy vọng là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, được THTT vào 20h00 ngày 10/10 trên kênh VTV1.