TV& VIDEO

chương trình tiêm chủng mở rộng

Bệnh viện Từ Dũ không có nhân viên theo trào lưu sinh con "thuận tự nhiên"

Bệnh viện Từ Dũ không có nhân viên theo trào lưu sinh con "thuận tự nhiên"

VTV.vn - Điều này được bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ khẳng định tại cuộc họp báo vào sáng 15/3.