TV& VIDEO

chương trình tiêm chủng mở rộng

Những điều chưa biết về tiêm chủng tại Việt Nam

Những điều chưa biết về tiêm chủng tại Việt Nam

VTV.vn - Ngành y tế Việt Nam đã trải qua quá trình 32 năm thực hiện tiêm chủng mở rộng với nhiều nội dung và thành quả quan trọng.