TV& VIDEO

Chương trình tiêm chủng quốc gia

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia chính thức hoạt động ngày 1/6

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia chính thức hoạt động ngày 1/6

VTV.vn - Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia do Viettel xây dựng giúp Bộ Y tế theo dõi và quản lý việc tăng cường sức đề kháng cho người dân.