Chương trình tiêm chủng quốc gia

Tiêm chủng đầy đủ để phòng viêm não Nhật Bản cho trẻ

Tiêm chủng đầy đủ để phòng viêm não Nhật Bản cho trẻ

VTV.vn - Hiện tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng viêm não Nhật Bản. Tiêm vắc-xin viêm não Nhật Bản đã có trong chương trình tiêm chủng quốc gia.