TV& VIDEO

Chương trình

"Ngày hội tuổi thơ" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Đà Nẵng

"Ngày hội tuổi thơ" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Đà Nẵng

VTV.vn - Sáng 12/6, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Ngày hội tuổi thơ” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.