TV& VIDEO

chuyển biến

Văn hóa ứng xử của ngành đường sắt đã chuyển biến ra sao?

Văn hóa ứng xử của ngành đường sắt đã chuyển biến ra sao?

Bộ GTVT đang quyết tâm Tái cơ cấu ngành đường sắt. Đây là một đề án lớn cần nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên có một việc làm có thể làm ngay để giúp hành khách có cái nhìn thiện cảm hơn với ngành đường sắt chính là thay đổi văn hóa ứng xử. Vậy văn hóa ứng xử ở ngành đường sắt đã thay đổi như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau.