TV& VIDEO

chuyển dạ

Cách thở và rặn sinh trong cuộc chuyển dạ

Cách thở và rặn sinh trong cuộc chuyển dạ

Chuyển dạ là một quá trình đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ thai nghén, sau 38 - 40 tuần mang thai.