chuyển đổi cây trồng

Bất cập hạ tầng thủy lợi phía Đông Quảng Nam

Bất cập hạ tầng thủy lợi phía Đông Quảng Nam

VTV.vn - Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam như Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, TP Tam Kỳ, hạ tầng thủy lợi ở vùng cát vẫn còn nhiều thiếu thốn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive