chuyển đổi nghề

Bình Định chủ trương xóa tàu cá công suất dưới 20CV

Bình Định chủ trương xóa tàu cá công suất dưới 20CV

VTV.vn - Sở NN&PTNT Bình Định cho biết, hiện đã đề xuất chủ trương giảm dần rồi xóa hẳn tàu đánh bắt ven bờ bằng cách hủy những tàu công suất dưới 20CV.