TV& VIDEO

chuyện đương thời

Thông tư bỏ chấm điểm Tiểu học đối mặt với "Tam sao thất bản"

Thông tư bỏ chấm điểm Tiểu học đối mặt với "Tam sao thất bản"

Việc cả nước chỉ có 1600 cán bộ cốt cán được Bộ GD&ĐT tập huấn Thông tư 30 bỏ chấm điểm bậc Tiểu học đang tạo ra những nghi vấn về các "tam sao thất bản" tại địa phương tuyến dưới