TV& VIDEO

chuyên gia bảo mật

Đường link trên iMessage làm treo cứng thiết bị Apple

Đường link trên iMessage làm treo cứng thiết bị Apple

VTV.vn - Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện một lỗi mới có thể khiến hàng loạt thiết bị Apple như iPhone, iPad và máy Mac bị "dội bom" tin nhắn dẫn tới treo cứng.