TV& VIDEO

chuyển giao kỹ thuật

Đột phá trong công tác khám chữa bệnh ở biên giới Tây Giang, Quảng Nam

Đột phá trong công tác khám chữa bệnh ở biên giới Tây Giang, Quảng Nam

VTV.vn - Bằng cách liên kết đào tạo với các bệnh viện lớn và tuyến trên, Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, Quảng Nam đã có thể đảm nhận được những ca phẫu thuật chuyên sâu, phức tạp.