TV& VIDEO

chuyển khoản

Chuyển khoản nhầm: Lúng túng trong cách xử lý

Chuyển khoản nhầm: Lúng túng trong cách xử lý

Đăng ký sử dụng ngân hàng điện tử (Internet Banking) hay Mobile Banking (giao dịch thông qua điện thoại di động) đang trở thành phương thức phổ biến đối với nhiều người vì khá đơn giản.