TV& VIDEO

chuyển nhượng đất

Kẽ hở nào từ việc cán bộ mang sổ đỏ của dân thế chấp để lấy tiền?

Kẽ hở nào từ việc cán bộ mang sổ đỏ của dân thế chấp để lấy tiền?

VTV.vn - Trần Anh Dũng và Đào Việt Dũng đã bị tạm giam với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.