chuyển nhượng dự án

Nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2017

Nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2017

VTV.vn - Các mã cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đang dẫn dắt thị trường là dòng ngân hàng, bất động sản, dược hay cổ phiếu từ các dự án sáp nhập, chuyển nhượng, tái cơ cấu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive