TV& VIDEO

chuyển nhượng nhà đất

TP.HCM: 20.000 hộ dân đủ điều kiện nhưng chưa làm thủ tục nhà đất

TP.HCM: 20.000 hộ dân đủ điều kiện nhưng chưa làm thủ tục nhà đất

VTV.vn - Tại TP.HCM đang có khoảng 20.000 trường hợp chưa làm thủ tục nhà đất dù đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.