chuyện tình tay ba

Cả một đời ân oán - Tập 52: Diệu (Lan Phương) lại ủ mưu phá hoại Vũ Gia khi biết Bình là con trai Đăng?

Cả một đời ân oán - Tập 52: Diệu (Lan Phương) lại ủ mưu phá hoại Vũ Gia khi biết Bình là con trai Đăng?

VTV.vn- Biết sự thật Bình (Anh Tuấn) là con trai của Đăng (Mạnh Trường) và Dung (Hồng Diễm) không phải vợ Hòa (Thiện Tùng), Diệu (Lan Phương) lại ủ mưu phá hoại Vũ Gia một lần nữa?