TV& VIDEO

Citigroup

Gần 1/3 lao động ngành ngân hàng sẽ mất việc trong 5 năm tới

Gần 1/3 lao động ngành ngân hàng sẽ mất việc trong 5 năm tới

VTV.vn - Chỉ trong vòng 5 năm nữa, gần 1/3 số người lao động đang làm trong ngành ngân hàng hiện nay sẽ phải mất việc.