TV& VIDEO

CMC

Thị trường cung cấp dữ liệu gia tăng sự cạnh tranh

Thị trường cung cấp dữ liệu gia tăng sự cạnh tranh

Thị trường cung cấp dữ liệu (Datacenter) đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ với sự tham gia tích cực của nhiều thương hiệu nổi tiếng VDC, FPT, Viettel, CMC…