TV& VIDEO

CNTT

Việt Nam đang ở đâu trong nền kinh tế số hóa?

Việt Nam đang ở đâu trong nền kinh tế số hóa?

VTV.vn - Theo nghiên cứu gần đây của Trung tâm kinh doanh toàn cầu Đại học Tufts (Mỹ), hiện Việt Nam xếp hạng 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số hóa nhanh trên thế giới