TV& VIDEO

cơ cấu kinh tế

Ninh Bình: Đào tạo nghề giúp người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Ninh Bình: Đào tạo nghề giúp người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế

VTV.vn - Tỉnh Ninh Bình đã có bước chuẩn bị tốt giúp người nông dân thích ứng với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhanh và mạnh mẽ.