TV& VIDEO

cơ chế một cửa quốc gia

200.000 hồ sơ được giải quyết qua cơ chế một cửa quốc gia

200.000 hồ sơ được giải quyết qua cơ chế một cửa quốc gia

VTV.vn - Tính đến hết tháng 11, đã có hơn 200.000 hồ sơ của 8.200 doanh nghiệp đã được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.