cơ chế một cửa quốc gia

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia

VTV.vn - Để đạt mục tiêu 80% thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia vào quý I/2019, việc kết nối giữa các bộ ngành và đơn vị liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa.