TV& VIDEO

cơ chế một cửa

Triển khai cơ chế một cửa đường hàng không từ 15/11

Triển khai cơ chế một cửa đường hàng không từ 15/11

VTV.vn - Cơ chế một cửa đường hàng không cho phép người làm thủ tục gửi thông tin, chứng từ điện tử một lần duy nhất đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.