TV& VIDEO

cố đô

Gắn kết di sản - Nâng cao giá trị quần thể danh thắng Tràng An

Gắn kết di sản - Nâng cao giá trị quần thể danh thắng Tràng An

Việc gắn kết giá trị của Tràng An với nhiều di sản khác để tạo sức hấp dẫn, hướng tới sự phát triển du lịch bền vững đang là hướng đi của Ninh Bình trong tương lai.