TV& VIDEO

cơ hội hợp tác

Quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh lên tầm cao mới

VTV.vn - Chuyến thăm Ấn Độ và Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tạo ra những dấu mốc mới trong quan hệ với Ấn Độ và Bangladesh, mở ra cơ hội hợp tác trên mọi mặt.