TV& VIDEO

cơ hội việc làm

80% lao động Việt Nam tìm việc trên mạng

80% lao động Việt Nam tìm việc trên mạng

VTV.vn - Theo khảo sát của Jobstreet, mạng tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, cứ 10 ứng viên thì 8 ứng viên tại Việt Nam tìm cơ hội việc làm mới thông qua kênh trực tuyến.