TV& VIDEO

cơ hội việc làm

Hoa nghệ tây đã thay đổi cuộc sống của phụ nữ Afghanistan thế nào?

Hoa nghệ tây đã thay đổi cuộc sống của phụ nữ Afghanistan thế nào?

VTV.vn -Trồng nghệ tây tạo ra cơ hội việc làm cho hàng trăm phụ nữ ở Herat. Nhu cầu về nghệ tây trên thị trường rất lớn là động lực khuyến khích người dân nơi đây mở rộng sản xuất.