TV& VIDEO

cổ phần hóa DNNN

Giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai trước và sau cổ phần hóa DNNN

Giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai trước và sau cổ phần hóa DNNN

VTV.vn - Để tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo cần phải quy định chặt chẽ việc sử dụng đất đai trước và sau khi cổ phần hóa.