TV& VIDEO

cổ phần hóa DNNN

Xóa bỏ kẽ hở trong cổ phần hóa DNNN

Xóa bỏ kẽ hở trong cổ phần hóa DNNN

VTV.vn - Các kẽ hở, lỗ hổng về mặt chính sách trong cổ phần hóa DNNN cần được nghiên cứu, hoàn thiện chính sách để quá trình này diễn ra công khai, minh bạch.