TV& VIDEO

Cổ phiếu vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 23/3 có chuyển biến tích cực

Chứng khoán ngày 23/3 có chuyển biến tích cực

VTV.vn - Sự phục hồi của VNI sáng 23/3 cho thấy tâm lý tích cực của các nhà đầu tư. Dòng tiền đổ nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngành dầu khí, bất động sản.