cơ quan an ninh điều tra

Ông Trịnh Xuân Thanh: "Tôi đã ra đầu thú"

Ông Trịnh Xuân Thanh: "Tôi đã ra đầu thú"

VTV.vn-Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết:"Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive