cơ quan báo chí

Báo chí đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

Báo chí đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

VTV.vn -Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.