TV& VIDEO

cơ quan hành chính

Văn phòng Chính phủ tập huấn xử lý các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ tập huấn xử lý các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

VTV.vn - Từ máy tính, thiết bị di động có kết nối intenet, người dân và doanh nghiệp có thể gửi kiến nghị, phản ánh và theo dõi kết quả trả lời.