TV& VIDEO

cơ quan khí tượng

Pháp ra cảnh báo cao nhất đối với bão Jose

Pháp ra cảnh báo cao nhất đối với bão Jose

VTV.vn - Cơ quan khí tượng Pháp đã ra cảnh báo cao nhất đối với 2 vùng lãnh thổ về nguy cơ bão Jose sẽ gây ra các hiện tượng nguy hiểm với cường độ khác thường.