TV& VIDEO

cơ quan ngoại giao

Thủ hiến Catalonia sẽ bị tước quyền

Thủ hiến Catalonia sẽ bị tước quyền

VTV.vn - Lãnh đạo vùng Catalonia, Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực và ngừng nhận lương một khi Thượng viện Tây Ban Nha thông qua việc áp dụng Điều 155 của Hiến pháp.