TV& VIDEO

cơ quan Nhà nước

Khoán xe công, ngân sách tiết kiệm 3.400 tỉ đồng/năm

Khoán xe công, ngân sách tiết kiệm 3.400 tỉ đồng/năm

VTV.vn - Ngân sách Nhà nước sẽ tiết kiệm được số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng nếu các Bộ, ngành thực hiện tốt việc khoán và cắt giảm xe công.