cơ quan Thanh tra

Giám sát công khai kết luận thanh tra tại Ninh Bình

Giám sát công khai kết luận thanh tra tại Ninh Bình

VTV.vn - Trong năm 2016 và Quý I/2017, tỉnh Ninh Bình đã ban hành 353 kết luận thanh tra, 100% kết luận thanh tra đã được công khai.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive