TV& VIDEO

Cơ quan vũ trụ Châu Âu

Khối băng khổng lồ sắp tách khỏi Nam Cực

Khối băng khổng lồ sắp tách khỏi Nam Cực

VTV.vn - Một vết nứt lớn ở Nam Cực đang phát triển nhanh chưa từng thấy và sắp tạo ra tảng băng trôi lớn nhất từ trước đến nay.