TV& VIDEO

cơ sở dữ liệu quốc gia

Cấp số định danh cá nhân toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong năm 2019

Cấp số định danh cá nhân toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong năm 2019

VTV.vn - Tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố đều được cấp số định danh cá nhân.