cơ sở dữ liệu quốc gia

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giúp điều hành kinh tế

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giúp điều hành kinh tế

VTV.vn - Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được coi là cơ sở không những cho chính quyền mà cho cả doanh nghiệp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive