TV& VIDEO

cơ sở gây ô nhiễm môi trường

TP.HCM điều Trưởng phòng TNMT huyện Hóc Môn về làm chuyên viên phòng Nội vụ

TP.HCM điều Trưởng phòng TNMT huyện Hóc Môn về làm chuyên viên phòng Nội vụ

VTV.vn - UBND huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã điều động ông Trần Quang Duy, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, về làm chuyên viên phòng Nội vụ huyện.