TV& VIDEO

cơ sở khám chữa bệnh

Trên 13.000 người bệnh được điều trị khỏi để về nhà đón Tết

Trên 13.000 người bệnh được điều trị khỏi để về nhà đón Tết

VTV.vn - Tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh đến 7 giờ ngày 18/2/2018 là 86.679 trường hợp.