TV& VIDEO

cơ sở khám chữa bệnh

Phát hiện nhiều sai phạm trong thanh toán bảo hiểm y tế

Phát hiện nhiều sai phạm trong thanh toán bảo hiểm y tế

VTV.vn - Sau 10 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở khám chữa bệnh, với con số từ chối chi trả lên tới hơn 400 tỷ đồng.