cơ sở khoa học

Tọa đàm khoa học: "Biển Đông: Hợp tác và phát triển bền vững"

Tọa đàm khoa học: "Biển Đông: Hợp tác và phát triển bền vững"

Chiều nay (6/6), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học "Biển Đông: Hợp tác và phát triển bền vững".