TV& VIDEO

cơ sở kinh doanh ăn uống

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm mùa lễ hội Vía bà

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm mùa lễ hội Vía bà

VTV.vn - Chuẩn bị cho Lễ hội Vía bà Chúa xứ núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm để khách hành hương yên tâm về dự.