TV& VIDEO

cơ sở lưu trú

Hội Khách sạn Đà Nẵng kiến nghị không thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi

Hội Khách sạn Đà Nẵng kiến nghị không thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi

VTV.vn - Ngày 19/9 vừa qua, Hội khách sạn thuộc Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng đã chính thức gởi kiến nghị đến các cơ quan chức năng không thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi.