TV& VIDEO

cơ sở lưu trú

Cần chấn chỉnh tình trạng bùng nổ dịch vụ lưu trú homestay

Cần chấn chỉnh tình trạng bùng nổ dịch vụ lưu trú homestay

VTV.vn - Trước thực trạng bùng nổ dịch vụ homestay, cần tăng cường quản lý dịch vụ này trước khi quá muộn, nếu không sẽ phá vỡ môi trường kinh doanh đúng pháp luật, có văn hóa.