TV& VIDEO

cơ sở tôn giáo

Phát huy vai trò của tôn giáo trong hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề

Phát huy vai trò của tôn giáo trong hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề

VTV.vn - Sáng 24/2, tại TP.HCM, lần đầu tiên, Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề được tổ chức.