TV& VIDEO

có thai

Cách bổ sung sắt hợp lý cho bà bầu

Cách bổ sung sắt hợp lý cho bà bầu

Trước đây, các nhà chuyên môn cho rằng chỉ cần bổ sung sắt từ thời kỳ thứ ba trong thai kỳ. Hiện nay, người ta khuyên nên bổ sung sắt ngay từ khi bắt đầu thai kỳ để giúp cho em bé có cơ sở phát triển thể chất tốt.