TV& VIDEO

cổ tử cung

Chuyển giao kỹ thuật soi đốt cổ tử cung

Chuyển giao kỹ thuật soi đốt cổ tử cung

VTV.vn - Hàng trăm bác sĩ từ các tuyến trong cả nước được chuyển giao những kỹ thuật mới nhất trong soi đốt cổ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.