TV& VIDEO

cổ vật

Bình Định: Tìm thấy 30.000 di vật tại di chỉ gò Cây Me

Bình Định: Tìm thấy 30.000 di vật tại di chỉ gò Cây Me

VTV.vn - Theo báo cáo của Viện hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao Bình Định, khoảng 30.000 di vật đã được tìm thấy tại di chỉ Gò Cây Me tại thị xã An Nhơn.