TV& VIDEO

COC

COC có ý nghĩa quyết định đối với an ninh hàng hải ở khu vực

COC có ý nghĩa quyết định đối với an ninh hàng hải ở khu vực

Việc sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) có ý nghĩa quyết định đối với an ninh hàng hải và cho môi trường an ninh ổn định ở khu vực.