TV& VIDEO

cốm

Khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3

Khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3

Từ hôm nay (23/1), ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ III năm 2014 được tổ chức tại TP. Cần Thơ.