TV& VIDEO

cốm

Khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3

Khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3

Từ hôm nay (23/1), ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ III năm 2014 được tổ chức tại TP. Cần Thơ.

  • Nghi lễ Then là di sản văn hóa quốc gia

    Nghi lễ Then là di sản văn hóa quốc gia

    Âm nhạc17/02/2013 04:00 PM

     Ngày 17/2, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ hội Lồng Tông – ngày hội xuống đồng và đón nhận bằng chứng nhận nghi lễ Then của dân tộc Tày là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.