TV& VIDEO

Con đường gốm sứ

Con đường gốm sứ Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Con đường gốm sứ Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Chỉ mới 5 năm kể từ ngày khánh thành, con đường gốm sứ tại Hà Nội đã xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, khiến nhiều người dân hết sức quan ngại.